Zastupitelé jednali o budoucí podobě centra města

21. 1. 2020

Urban. studie_ilustVe čtvrtek 16. ledna se zastupitelé sešli na avizovaném pracovním semináři, jehož předmětem jednání byla rozprava o prostoru za řekou Balinkou v areálu po bývalém Svitu. Setkání se zúčastnili jako hosté JUDr. PhDr. Jiří Plos a prof. Ing. arch. Jan Jehlík z Prahy.

Z dvou a půl hodinového jednání vyplynulo, že tento prostor je třeba řešit komplexně s prostorem historického jádra města - Náměstím.
K řešení tohoto úkolu plánujeme přizvat i majitele sousedních pozemků, aby záměry města s lokalitou byly v souladu se záměry majitelů dalších pozemků. Naším cílem je využít tuto cennou lokalitu pro město co nejlépe a zároveň tak, aby odpovídala potřebám našich občanů.

RNDr. Petra Vrána a Ing. František Komínek, zastupitelé města