Stavební úpravy oplocení Základní umělecké školy Velké Meziříčí na parcele č. 1346/1 v k. ú. Velké Meziříčí

 

Cena rozpočtová

770 000,00 Kč

Cena vysoutěžená

490 226,00 Kč

Datum vyhlášení

7. 6. 2016

Výzva
pdfVýzva k podání nabídky
Realizátor Martin Páral, Tasov 226

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru