Velké Meziříčí se bude domáhat svých pohledávek pomocí nového exekutora

Josef Kašpar (2) – kopie

Nový exekutor má spolu s dosavadním městu pomoci zbavit se pohledávek, které k 31. 12. 2009 činí téměř pět milionů tři sta dvacet tisíc korun. Nejvíce neplatičů je vedeno na odboru dopravy z důvodu nezaplacených pokut, pořádkových pokut a nákladů řízení. Ty celkově představují téměř ...

 
Tisková zpráva

 

Velké Meziříčí se bude domáhat svých pohledávek
pomocí nového exekutora

Velké Meziříčí - Nový exekutor má spolu s dosavadním městu pomoci zbavit se pohledávek, které k 31. 12. 2009 činí téměř pět milionů tři sta dvacet tisíc korun. Nejvíce neplatičů je vedeno na odboru dopravy z důvodu nezaplacených pokut, pořádkových pokut a nákladů řízení. Ty celkově představují téměř dva miliony devět set tisíc korun, opět k 31. 12. 2009, což znamená 54 procent všech pohledávek.


            „Nedávno jsme informovali o tom, že město proti neplatičům vždy postupovalo tvrdě a hodlá v tom nadále pokračovat. Výběr nového exekutora to jenom dokazuje," informuje starosta města František Bradáč.

„Zkontaktovali jsme několik soudních exekutorů z kraje Vysočina a jednoho z Pardubického kraje, který již dříve svoji nabídku městskému úřadu předložil. Všichni byli vyzváni, aby v případě zájmu nabídli podmínky poskytování exekutorských služeb pro Město Velké Meziříčí," vysvětluje Andrea Javůrková, pracovnice finančního odboru, která má na úřadě vymáhání pohledávek na starosti.


            Nový exekutor má zkušenosti s vymáháním pohledávek obcí, je schopen nabídnout komplexní činnost včetně zpracování návrhu na nařízení exekuce, podávání zpráv o stavu exekučního řízení s možností kontroly nad průběhem celého řízení. Činnost exekutora nebude město nijak finančně zatěžovat. Vymožené plnění bude započteno přednostně na vymáhané pohledávky oprávněného.


Veronika Poulová

Tisková mluvčí
Tel.: +420 774 107 208