Kriminalita ve městě Velké Meziříčí

slapak-bohumil-plk_-mgr_-uo-vs.jpg

Radu města navštívili zástupci Policie ČR, aby informovali o kriminalitě ve Velkém Meziříčí. „Město Velké Meziříčí je hlavně kvůli dvěma dálničním sjezdům hodně specifické a nemůže tedy být ...


Foto: www.policie.cz

 
Tisková zpráva

Kriminalita ve městě Velké Meziříčí


Velké Meziříčí -  Radu města navštívili zástupci Policie ČR, aby informovali o kriminalitě ve Velkém Meziříčí.


           
Město Velké Meziříčí je hlavně kvůli dvěma dálničním sjezdům hodně specifické a nemůže tedy být až tak úplně porovnáváno s jinými městy v kraji,"  informoval hned na úvod Bohumil Šlapák, vedoucí Územního odboru vnější služby Žďár nad Sázavou a dále dodal, že výskytem kriminality se může rovnat například bývalým okresním městům.


           
Radu města informoval o kriminogenních faktorech, jako je například drogová závislost, sociálně patologické prostředí, alkoholismus a ostatní. Celkovému srovnávání s jinými městy se však nevyhnul a podotkl, že v tomto ohledu je na tom ale prý naše město podobně jako města jiná. Problematika vandalismu, která je taktéž na stejné úrovni jako v jiných městech, podle jeho slov může plynout z nedostatku volnočasových aktivit. Zdůraznil však, že základem boje s trestnou činností mládeže je výchova v rodině. Především díky ní si děti vytváří vlastní morální hodnotový žebříček.


           
„Velké Meziříčí je stejně jako Žďár nad Sázavou centrem víkendové zábavy. Na diskotéky sem jezdí mládež z blízkého i vzdálenějšího okolí, což souvisí s výskytem drog ve městě, kde k nejužívanějším samozřejmě patří marihuana, dále extáze a výjimečně LSD. Podíl THC v cigaretě je dnes mnohem větší, než býval před léty," varoval Bohumil Šlapák.


           
Celkově však situaci ve městě hodnotil převážně kladně.


Veronika Poulová

Tisková mluvčí
Tel.: +420 774 107 208