Usnesení zastupitelstva č. 10/2019 ze dne 19. 11. 2019

Usnesení č. 10/2019

Předběžné rozpočtové opatření č. 8,9,10/2019

Nahoru