Usnesení zastupitelstva č. 4/2019 ze dne 12. 2. 2019

Usnesení č. 4/2019

Přebytek 2018 - převod závazků, rozdělení zdrojů na investice (příloha k RO)
Úpravy rozpočtu v pravomoci starosty k 31. 12. 2018

Čestné prohlášení - GP - Zdravé město 2019
Výzva k předkládání projektu na rok 2019 - GP - Zdravé město 1
Výzva k předkládání projektu na rok 2019 - GP - Zdravé město 
Žádost - GP - Zdravé město - 2019
Závěrečná zpráva GP - Zdravé Město 2019

Nahoru
Caught at shutdown