Usnesení zastupitelstva č. 34/2018 ze dne 15. 5. 2018

Usnesení č. 34/2018

00 Účetní závěrka 2017 - titulek.rtf
01 Rozvaha k 31.12.2017.pdf
02 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017.pdf
03 Příloha k ÚZ k 31.12.2017.pdf
04 Přehled o změnách VK k 31.12.2017.pdf
05 Přehled o peněžních tocích k 31.12.2017.pdf
06 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření k 31.12.2017.pdf
07 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2017.docx
08 Inventarizační zpráva za rok 2017.pdf
09 Přehled hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2017.xls

00 Závěrečný účet 2017 - titulek.rtf
01 Rozbor hospodaření města Velké Meziříčí k 31.12.2017.xlsx
02 Finanční vypořádání a rozdělení zdrojů po FV za rok 2017.xls
03 Ukazatel dluhové služby dluh územního celku za rok 2017.rtf
04 Příspěvky dotace a dary poskytnuté městem v roce 2017.xlsx
05 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem k 31. 12. 2017.xls
06 Hospodaření Jupiter clubu s.r.o. k 31.12.2017.xls
06 Hospodaření Technických služeb VM s.r.o. k 31.12.2017.doc
07 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2017 copy.docx
08 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření k 31.12.2017.pdf
09 Přehled investic a oprav realizovaných v roce 2017.xls
10 Vývoj a stav pohledávek k 31. 12. 2017.xls

 

 

 

 

 

Nahoru
Caught at shutdown