Usnesení zastupitelstva č. 31/2018 ze dne 13. 2. 2018

Usnesení č. 31/2018

Přebytek 2017 - návrh na rozdělení zdrojů - schváleno ZM 13.2.2018
Rozpočet výdajů 2018 - místní části
Úpravy rozpočtu 2017 v pravomoci starosty k 31.12.2017

Nahoru
Caught at shutdown