Usnesení zastupitelstva č. 22/2017 ze dne 21. 3. 2017

Usnesení č. 22/2017

Grantový program podpory sportu 2017 - Výzva II.
GPP sportu 2017 II. - Příloha Výzvy č. 1 - Žádost
GPP sportu 2017 II. - Příloha Výzvy č. 2 - Přehled nákladů a výnosů
GPP sportu 2017 II. - Příloha Výzvy č. 3 - Seznam sportovců
GPP sportu 2017 II. - Příloha Výzvy č. 4 - Výroční zpráva oddílu
GPP sportu 2017 II. - Příloha Výzvy č. 5 - Čestné prohlášení
GPP sportu 2017 II. - Příloha Výzvy č. 6 - Závěrečné vyhodnocení

 

Nahoru
Caught at shutdown