1964 – 1971

Předseda MěstNV: Jaroslav Klimeš
Místopředseda MěstNV: Pavel Síbek
Členové rady MěstNV: Anna Adamcová

Jakub Bezděk

Boleslav Fišar

Antonín Kolomazník

Zdeněk Kraus

Jaroslav Prudík

PhMr. František Svoboda

Jan Vondráček

Tajemník: Jiří Bachr

Ludvík Jakubec (po Jiřím Bachrovi od července 1971)

Jakuba Bezděka, Antonína Kolomazníka a Annu Adamcovou vystřídali Ludvík Jakubec, František Sejrek, a Ladislav Panský.

V červenci 1971 nastoupil na post tajemníka Ludvík Jakubec. Novým členem rady se stal Vítězslav Mejzlík.

Nahoru