1960 – 1964

Předseda MNV: Jaroslav Klimeš
Místopředseda MNV: Jiří Bachr (stal se tajemníkem)

František Kovář (po Jiřím Bachrovi)

Členové rady MNV: Anna Adamcová

Boleslav Fišar

Amálie Glosarová

Antonín Kolomazník

František Kovář (stal se místopředsedou)

Jindřich Kratochvíl

Lubomír Mašíček

Ferdinand Pospíšil

Aloisie Pospíšilová

PhMr. František Svoboda

Jan Vondráček

Tajemník: JUDr. Miroslav Říha

Jiří Bachr (po JUDr. Miroslavu Říhovi)

Nahoru