1957 – 1960

Předseda MNV: Zdeněk Hammer
Místopředseda MNV: František Kovář

Jiří Bachr (po Františku Kovářovi)

Členové rady MNV: Jiří Bachr (stal se místopředsedou)

Boleslav Fišar

Amalie Glosová

Miroslav Hošek

Oldřich Mucha

Aloisie Pospíšilová

Ludvík Raus

Františka Stará

Rudolf Tesař – vystřídán Antonínem Kolomazníkem

Jan Vondráček

Tajemník: Josef Man (zemřel 13. července 1957)

Ferdinand Pospíšil (od srpna 1957)

Nahoru