1954 – 1957

Předseda MNV: Zdeněk Hammer
Místopředseda MNV: František Kovář
Členové rady MNV: Jiří Bachr

Boleslav Fišar

Ludvík Raus

Marie Schützová

Jan Vondráček

Tajemník: Josef Man
Nahoru