1950 (reorganizace 30. června) – 1954

Předseda MNV:

Bohumil Ptáček (do přelomu srpna a září 1951, do roku 1953 zůstal v radě)

Zdeněk Hammer (od 1. září 1951)

Místopředseda MNV:

Bohuslav Dvořák

Členové rady MNV:

Anna Adamcová

Zdeněk Hammer (než se stal předsedou)

Ludvík Heneš

Cyril Kučera

Josef Man (než se stal tajemníkem)

Ing. Josef Mička

Oldřich Mucha

Růžena Rumlerová

Karel Urbánek

Tajemník:

J. Pánková (od 1. února 1951)

Josef Man (vystřídal J. Pánkovou)

 

Růženu Rumlerovou vystřídala Aloisie Pospíšilová (v únoru 1951), po ní nastoupil Alois Urbánek.

 

 

Stav na počátku roku 1954

Předseda MNV:

Zdeněk Hammer

Členové rady MNV:

Jarmila Bradáčová

František Kovář

Oldřich Mucha

Stanislav Pálka

Jan Vondráček

Alois Urbánek

Karel Urbánek

Tajemník:

Josef Man

 

 

Nahoru