1946 - 1948

Předseda MNV: Vilém Souček
1. místopředseda MNV: Jiří Novotný
2. místopředseda MNV: JUDr. Barnabáš Žáček
Členové rady MNV: Antonín Dostál
Jakub Drápela
A. Filka – vystřídán Bohumilem Ptáčkem
Vilém Horský
Bohuslav Kališ
František Nováček – vystřídán Aloisem Hájkem
Jan Padalík
J. Večeřa
Jan Vondráček
Nahoru