1946 – 1948

Předseda MNV: Vilém Souček
1. místopředseda MNV: Jiří Novotný
2. místopředseda MNV: JUDr. Barnabáš Žáček
Členové rady MNV: Antonín Dostál
  Jakub Drápela
  A. Filka – vystřídán Bohumilem Ptáčkem
  Vilém Horský
  Bohuslav Kališ
  František Nováček – vystřídán Aloisem Hájkem
  Jan Padalík
  J. Večeřa
  Jan Vondráček
Nahoru