1923 - 1927

Starosta: JUDr. Karel Rosendorf 1923-1927 
První náměstek: Antonín Trochta
Druhý náměstek: Bedřich Böser – vystřídal ho Tomáš Košatka
Členové rady:

Josef Fiala

Vilém Hiršberg
Tomáš Košatka
František Musil
František Nedvěd
Ferdinand Plachetka
Václav Střecha
Vincenc Suk
Vincenc Záviška
Tajemník: Karel Janíček

Bedřicha Bösera, Františka Musila a Františka Nedvěda vystřídal St. Baubela, František Nováček a František Veselý.

Nahoru