1923 – 1927

Starosta: JUDr. Karel Rosendorf 1923-1927 
První náměstek: Antonín Trochta
Druhý náměstek: Bedřich Böser – vystřídal ho Tomáš Košatka
Členové rady:

Josef Fiala

  Vilém Hiršberg
  Tomáš Košatka
  František Musil
  František Nedvěd
  Ferdinand Plachetka
  Václav Střecha
  Vincenc Suk
  Vincenc Záviška
Tajemník: Karel Janíček

Bedřicha Bösera, Františka Musila a Františka Nedvěda vystřídal St. Baubela, František Nováček a František Veselý.

Nahoru