Přehled usnesení ze schůze rady města 7.9. 2016

Usnesení

Přijaté transfery 2016

Nahoru