Švédové z Velkého Meziříčí odjížděli s náměty na další rozvoj spolupráce

P6270040

Velké Meziříčí prošlo v posledních letech prudkým rozvojem a stejně tak se oživila i spolupráce s partnerskými městy. Vyplývá to z děkovného dopisu, který po návštěvě představitelů partnerského švédského města Vansbro, která se uskutečnila na sklonku června, na velkomeziříčskou radnici zaslal předseda městské rady Vansbro Per-Anders Westhed.

Za švédskou strany přijel do Velkého Meziříčí nejen zmíněný předseda městské rady, ale také starosta Uwe Weigel, místopředseda městské rady Nall-Lasse Andersson a tajemnice úřadu Elisabeth Rooth Eriksson. "Program návštěvy jsme zaměřili zejména na nalezení dalších způsobů, jak se Švédy úžeji spolupracovat. Proto jsme společně diskutovali například na základních školách, v Domě s pečovatelskou službou apod.. Představili jsme také velké investiční akce, jako například přestavbu Jupiter clubu, nebo staveniště budoucí rozhledny," popsal program velkomeziříčský starosta Radovan Necid.

Obě strany se dohodly na výměnných pobytech mladých sportovců, studentů a místních umělců. "Budeme společně hledat vhodné příležitosti, jak výměnu zorganizovat. Švédům jsme nabídli náš filosofický festival a kulturní léto, mluvili jsme i o společných sportovních turnajích," řekl starosta Necid.

Švédská strana ocenila velkomeziříčský systém podpory mládežnického sportu a postupně budované dětské a dopravní hřiště. "Vyžádali si podrobné informace, bylo zřejmé, že jsou naše zkušenosti využitelné i pro ně," prohlásil Radovan Necid. „Poté jsme hosty seznámili se stavem společného projektu Centrum zaměstnanosti a prezentovali programy, ze kterých lze čerpat finanční prostředky na společné projekty a možnostmi spolupráce v období 2014-2020. Navíc v rámci schváleného projektu One of us (program Erasmus plus) navštíví Velké Meziříčí v termínu 30. 8. – 6. 9. 2014 šest studentů z Vansbro," uvedl Josef Švec, vedoucí správního odboru našeho úřadu.

Obě strany se shodly, že po podzimních komunálních volbách, které proběhnou v Čechách i ve Švédsku, se opět spojí a naplánují další postup úspěšné více než čtyřicetileté spolupráce.

Nahoru