Integrovaný operační program


LOGO

Zpracování podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území ORP Velké Meziříčí

Číst více...

Konsolidace IT a zavedení nových služeb TC v území ORP Velké Meziříčí

Číst více...

Pořízení elektronické spisové služby území ORP Velké Meziříčí a řešení spisové služby obcí

Číst více...