Zpracování podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území ORP Velké Meziříčí

opr

Datum schválení projektu: 3.9.2010

Výše čerpané dotace: 849 660kč

pdfVýzva

Ukončení projektu: 31.12.2010

celkový rozpočet projektu: 999 600kč

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Villertová