Konsolidace IT a zavedení nových služeb TC v území ORP Velké Meziříčí

opr

Registrační číslo projektu: CZ1.06/2.1.00/22.09479
Termín realizace: 4/2014-11/2015
Rozpočet projektu: 5 921 010 Kč

 

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu města a z prostředků Evropské unie a z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Operační program: IOP – Integrovaný operační program

Prioritní osa: 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě

Oblast podpory: 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě

Cíl podpory: Konvergence

pdfProjekt zrealizován, spuštění produkčního provozu k 30.říjnu 2015