Starosta informuje o dění ve městě

4. 3. 2024

 

Alexandros Kaminaras_březen_2024Starosta Alexandros Kaminaras představuje ty nejzajímavější investiční akce, které pokryje finanční přebytek hospodaření města v loňském roce. Jde o opravy a úpravy v mateřských i základních školách, na dopravním hřišti, hřbitově Karlov, ale třeba i o přípravu nových projektů, jako jsou dětská skupina na Hliništích, cyklostezka do Balinského údolí či multifunkční hala pro míčové sporty.

 • Pozemek pro zdravotnickou záchrannou službu za hřištěm u ZŠ Školní
 • Výstavba odborných učeben na ZŠ Oslavická
 • Učebna výtvarné výchovy a vzduchotechnika v tělocvičně na ZŠ Oslavická
 • Úprava dopravního hřiště na Oslavické ulici
 • Cyklostezka Palouky – Balinské údolí
 • Dětská skupina na Hliništích
 • Pozemek za hotelovou školou pro multifunkční sportovní halu
 • Oprava hradeb
 • Oprava zastávky u Floumových
 • Nové hrací prvky v MŠ Olší nad Oslavou
 • Úprava prostranství u vstupu na hřbitov na Karlově
 • Oprava vjezdu a plotu u MŠ Sokolovská
 • Kulturní akce v nové synagoze
 • Přebytek hospodaření města – další akce

-red-

 

Nahoru
Caught at shutdown