Starosta a místostarosta města informují o aktuálním dění ve městě

31. 10. 2022

P1720028Starosta města Alexandros Kaminaras informuje o obnově náměstí sv. Šebestiána a veřejné sbírce. Místostarosta Martin Kaman představuje předsedy komisí pro místní správu, informuje o probíhající stavbě náplavky a o reklamacích a dokončování oprav mostu Vysočina. Závěrem se dozvíte o zajímavých kulturních akcích v měsíci listopadu.

Komise pro místní správu znají své předsedy
V Olší nad Oslavou ustane jako předseda komise pro místní správu Libor Jaša. Komisi pro místní správu v Mostištích povede Zdeněk Kocourek. Jediná komise ve Lhotkách, Kúskách a Dolních Radslavicích má vyšší počet členů, a to celkem 11. V pozici předsedy poprvé usedne Jan Oulehla. V komisi pro místní správu Hrbova a Svařenova zůstává předsedou Vladimír Sedláček.

Náplavka
Město uvolnilo 300 000 korun na financování stavby městské náplavky Ostrůvek.

Náměstí sv. Šebestiána se dočká obnovy
Víte, kde se nachází náměstí sv. Šebestiána? Mnozí místo znají jako park při výjezdu z náměstí nebo parčík u městských hradeb. Město připravuje návrh jeho regenerace. Ten se bude týkat zejména veřejné zeleně. Částečná realizace by mohla proběhnout už v listopadu letošního roku.
„Tento důležitý veřejný prostor ve středu města je v současnosti zanedbaný, městské hradby jsou ukryté za vysokými jehličnany, které už nejsou v dobrém stavu a do našich nadmořských výšek ani nepatří. Protože zde přebujelá zeleň poskytuje po celý rok dostatek stínu a tvoří částečnou pohledovou clonu, nejvíc ze všeho toto místo využívají pro celodenní pobyt lidé bez domova nebo skupinky alkoholiků a drogově závislých ke svým „zálibám". Navrhovaná úprava má přispět ke změně tohoto stavu tak, aby se lidé nemuseli bát kolem hradeb chodit," vyjádřil se k regeneraci náměstí sv. Šebestiána starosta Alexandros Kaminaras.

Veřejná sbírka
Dne 13. října 2022 skončila sbírka určená k obnově vyhořelé dílny pana Josefa Pacala z Hrbova. Děkujeme všem, kteří přispěli. Vybralo se celkem 325 417 korun.

Vrchovecká
Město urguje Ředitelství silnic a dálnic ČR, aby dokončilo práce spojené s rekonstrukcí dálničního mostu Vysočina.

Pozvánky

  • Den otevřených dveří ZŠ Oslavická 3. 11.
  • Vernisáž výstavy Kouzlo myslivosti 3. 11.
  • Koncert k 17. listopadu

Zuzana Najtová

Koncert  Den boje za svobodu a demoracii bez QR copyPlakát Kouzlo myslivosti A3 copyPozvánka 35 oprava copy

Nahoru
Caught at shutdown