Starosta města informuje o aktuálním dění ve městě

12. 9. 2022

WhatsApp Image_2022-09-09_at_15.29.36Starosta města Alexandros Kaminaras informuje o investičních projektech města a zve na nadcházející kulturní události.

 • Město chystá žádost o dotaci na rekonstrukci městské knihovny až ve výši 85 % nákladů. Podívejte se na vizualizace ve videu, co všechno by mohlo v knihovně být.
 • Připravuje se projekt na rekonstrukci sýpky za Dózou, kam by se mělo do budoucna rozšířit Muzeum Velké Meziříčí.
 • Město podalo žádost o dotaci z Integrovaného regionálního programu (IROP) na stavební úpravy a přístavbu mateřské školy v Mostištích. Pokud bude projekt podpořen, pak můžeme získat až 90 % uznatelných nákladů. Kapacita školky by se v případě rekonstrukce navýšila na 47 dětí.
 • Město se chystá v nejbližších dnech požádat o dotaci z IROPu na modernizaci učeben základních škol (Školní, Oslavická, Sokolovská, Mostiště). Pokud uspěje, tak se realizace očekává v letech 2023, 2024 a 2025.
 • Radní doporučují zastupitelstvu města schválit částku 1 250 000 korun, aby se při rekonstrukci chodníku v ulici Gen. Jaroše realizovala zároveň i obnova veřejného osvětlení.
 • Město se připravuje na rekonstrukci koupaliště. Projekt se zabývá zejména rekonstrukcí současného letního koupaliště, které si zaslouží modernizaci. Na vizualizaci vidíte také krytý bazén, ten by se však vzhledem k finanční náročnosti řešil až v další fázi.
 • Zároveň město pořídilo projekt na opravu toho nejnutnějšího na zimním stadionu.
 • Komunikace pod viaduktem v ulici Nad Gymnáziem, spojovací komunikace od nemocnice na Lavičky (mezi místní částí Mostiště a Olší nad Oslavou) a příjezd ke garážím na Čermákové jsou opravené.
 • Ve středu 21. září ve 14 hodin otevřeme hřiště mezi základními školami, těšit se můžete i na exhibici parkouristy Martina Veselého a freestylisty Jakuba Hejla.
 • V září se předá zhotoviteli louka v Hrbově, kde by do příštího roku měl vzniknout rybník. V současnosti jsou v této lokalitě podmáčené louky zarostlé náletovými dřevinami a stromy. Nově vzniklá nádrž bude sloužit k zadržování vody a bude mít významný krajinotvorný účinek. Cena stavby se vyšplhá na více než 2 miliony korun, z toho však dotace od Ministerstva zemědělství České republiky umoří 1 427 277 korun.
 • Do letošního podzimu se zbuduje překladiště odpadů.
 • V areálu technických služeb je vybudovaná nová váha a identifikační systém. Společně slouží k modernizaci sběrného dvoru.
 • Město nechalo doplnit osvětlení přechodu v ulici Jihlavská.
 • Velkomeziříčskou rodačku Zdenku Vorlovou Vlčkovou, autorku panoramatického obrazu města nebývalých rozměrů, připomene výstava. Letos je to 150 let od jejího narození a od 21. září do 30. října můžete zhlédnout její díla v muzeu.

Zuzana Najtová

Nahoru