Místostarosta města informuje o dění ve městě

15. 8. 2022

P1640427 upr_copyMístostarosta města František Smažil podává informace o navýšení náborového příspěvku pro nově příchozí strážníky městské policie, o získání nemalé dotace na chod adaptační skupiny, o schválení znění kroniky za rok 2021 a v neposlední řadě o Velkomeziříčském kulturním létě.

Nastupující strážníci získají náborový příspěvek ve výši 60 000 korun (0:50 – 1:22)

Na posledním zasedání radní města projednali a schválili navýšení náborového příspěvku pro nastupující strážníky Městské policie Velké Meziříčí na 60 000 korun. Případní zájemci o toto povolání tak mimo zajímavé a stabilní práce mohou získat i náborový příspěvek ve slušné výši.

Město získalo dotaci na adaptační skupinu (1:23 – 3:33)

Od začátku března řešilo vedení města společně se školským odborem a příspěvkovou organizací DÓZA umisťování ukrajinských dětí školního a předškolního věku v zařízeních zřizovaných městem. Dá se říct, že hned od začátku byla zřízena takzvaná adaptační skupina v Dóze. Znamenalo to zajistit příslušný personál a zvládnout fungování skupiny organizačně i materiálně. Pro město, jakožto zřizovatele Dózy, to znamenalo následné uvolnění nemalé finanční částky. Naštěstí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vypsalo dotační titul, který umožnil čerpat finanční prostředky na činnost takovýchto adaptačních skupin. Vedení města následně s ředitelkou Dózy projednalo organizační zajištění a pracovnice investorského oddělení Zuzana Villertová v krátkém čase administrativně zpracovala potřebnou agendu. Požadavek města na poskytnutí dotace ministerstvo akceptovalo a v těchto dnech jsou finanční prostředky ve výši 870 000 korun na účtu města, potažmo Dózy. Všem, kteří se o chod adaptační skupiny a získání dotací starali, patří poděkování.

Kronika města (3:34 – 4:06)

Na posledním zasedání schválili radní text kroniky města za rok 2021, který byl radě města předložen ke schválení letopiseckou komisí. Obsáhlý text městské kroniky zpracovala doktorka Helena Švecová, které náleží velké poděkování.

Velkomeziříčské kulturní léto se blíží do finále (4:07 – 4:52)

Do konce prázdnin zbývají poslední dva víkendy, což rovněž ohraničuje i zakončení letošního Velkomeziříčského kulturního léta. Využijte tedy hudební nabídku a přijďte se na náměstí pobavit.

Zuzana Najtová

 

Nahoru