Místostarosta města informuje o nadcházejících událostech

18. 6. 2021

Smažil1Místostarosta města František Smažil podává informace občanům o nadcházejícím kulturním dění, zároveň také o veřejném projednání návrhu nového městského strategického dokumentu.

Oslava 150. výročí založení SDH Velké Meziříčí (0:22 – 1:27)

V rámci oslav výročí od založení vůbec prvního sboru dobrovolných hasičů se odehrají v sobotu 19. června na Náměstí rozličné ukázky. Už od 9 hodin můžete vidět hasičskou techniku, poslechnout si místní orchestr nebo nechat děti skákat v hradu. V předsálí kina Jupiter club je už od 13. června k vidění výstava z historie i současnosti Sboru dobrovolných hasičů Velké Meziříčí. Dvě hodiny po obědě se představí celníci, záchranáři a samozřejmě hasiči v dynamických ukázkách.

Přijďte strávit sobotní den na Náměstí, budete mít možnost spatřit nejmodernější techniku, psovody v akci nebo historické stroje.

Zahájení Velkomeziříčského kulturního léta 2021 (1:28 – 1:53)

V neděli 20. června se uskuteční oficiální zahájení Velkomeziříčského kulturního léta 2021. Od 16 hodin se v rámci koncertu představí Základní umělecká škola Velké Meziříčí pod vedením pana učitele Josefa Vaňhary. Další koncert, tentokráte irish music bandu Amarylis proběhne v sobotu 3. července od 20 hodin.

Kompletní program na červenec a srpen naleznete na webových stránkách Jupiter clubu.

Charitativní akce „Kola pro Afriku 2021" (1:54 – 2:25)

I v letošním roce se Zdravé město Velké Meziříčí zapojilo do projektu „Kola pro Afriku" a organizuje tak sbírku pro děti v Gambii. Občané, kteří plánují obměnu kola či vlastní kolo již nepotřebné, jej mohou odevzdat v pondělí 21. června od 8 do 16 hodin v areálu sběrného dvora Technických služeb Velké Meziříčí a přispět tak na dobrou věc. V loňském roce se v rámci této akce vybralo neuvěřitelných 525 kol.

Pozvánka na veřejné projednání Integrovaného plánu rozvoje města 2021–2028 (2:26 – 3:19)

Městský úřad Velké Meziříčí se v loňském roce zapojil do projektu „Tvorba strategických dokumentů, zvýšení kvality a profesionalizace Městského úřadu Velké Meziříčí". Jedním ze základních cílů projektu je také realizace Integrovaného plánu rozvoje města pro roky 2021–2028.

Integrovaný plán rozvoje města si klade za cíl koordinovat aktivity soustředící se na řešení nejzávažnějších problémů identifikovaných na území města, dále je na nástrojem pro komplexní řešení konkrétních témat a problémů.

Prezentovat jednotlivé prioritní osy (podnikání, udržitelná doprava, cestovní ruch, město pro život, udržitelný rozvoj) budou zpracovatelé Ing. Petr Macejka, Ph.D ze společnosti UDIMO s.r.o. a Ing. arch Barbora Zemanová. Výsledný dokument, který vzejde z projednání, se předloží ke schválení zastupitelstva města v září tohoto roku.

Veřejné projednání tohoto důležitého dokumentu se uskuteční v pondělí 21. června od 15 hodin v kinosále Jupiter clubu. Zúčastnit se jej můžete i Vy. Nezbytnou podmínkou účasti je vzhledem k protiepidemickým opatřením prokázání bezinfekčnosti na onemocnění covid-19, který bude možné provést i u vstupu. Účastníci projednání budou zároveň povinni užít respirátor.

Lucie Málková

Nahoru