Místostarosta města informuje o dění ve městě

9. 5. 2022

1 2Místostarosta města František Smažil podává občanům informace o výsledku hlasování v participativním rozpočtu, nové fasádě kulturního domu v Mostištích a osázení světel v rámci plochy areálu bývalého Svitu. Dále zve místní obyvatele k účasti na nadcházejících událostech, jakými budou řemeslné trhy, čtenářská akce Čas na čtení a odhalení kamenů zmizelých.

Na participativním rozpočtu se dále pracuje (0:31 – 1:42)

Do participativního rozpočtu města Velké Meziříčí (zapojení do rozhodování o rozvoji své obce), který si v letošním roce odbyl premiéru, přišlo celkem 12 zajímavých návrhů. Investiční oddělení velkomeziříčského úřadu označilo 9 podnětů za realizovatelné. Od 1. do 30. dubna 2022 hlasovali občané pomocí mobilní aplikace Hlášenírozhlasu.cz a prostřednictvím hlasovací urny umístěné v hale radnice o vítězném návrhu. Sešlo se celkem 390 hlasů. Nejvíce z nich obdržel návrh E) Dřevěná lávka přes řeku Balinku. Město tak přechází do poslední fáze participativního rozpočtu, která zahrnuje finální projektovou a administrativní přípravu projektu.

Děkujeme vám všem, kteří jste se aktivně zapojili do vznášení podnětů.

Zveme vás na Čas na čtení (1:43 – 3:16)

Zveme Vás na pohodovou čtenářskou akci pro malé i velké posluchače, kteří se chtějí odpoutat od starostí všedních dní a přijít si poslechnout úryvky nových knih pro děti. Přijít můžete v doprovodu rodičů, sourozenců, babiček či dědečků.

Na čtyřech krásných místech našeho města budou číst čtyři skvělí čtenáři a známé osobnosti napínavé, veselé i pohádkové příběhy. A která budou ta krásná místa? Jsou jimi obřadní síň radnice, Malá scéna Jupiter clubu, Městská knihovna Velké Meziříčí a Ostrůvek.

Jak bude vše probíhat? Začínáme číst vždy současně "v celou a v půl", tedy v 17:00, 17:30, 18:00 a 18:30 hodin. Vybrat si můžete jakékoliv místo kde začnete a postupně projdete všechna. Pro pozorné posluchače, kteří zodpoví 4 otázky, bude od 19:00 hodin připravena lákavá odměna v Knihkupectví Pod Věží. Přijďte si odpočinout a nasát atmosféru nových knih ještě vonících tiskařskou černí. Těšíme se na vás!

Michaela Sekyrová 

Vydejte se po stopách kamenů zmizelých (3:17 – 4:29)

Kameny zmizelých, německy Stolpersteine (v překladu „kameny, o které je třeba klopýtnout"), jsou dlažební kostky s mosazným povrchem. Nalezneme je zasazené do chodníků před domy, ve kterých měly oběti holocaustu své poslední známé bydliště za svobodné vůle. Připomínáme si jimi osudy lidí, kteří se stali obětmi nacistického režimu. Jejich autorem je německý umělec Gunter Demnig. Ten položil první kámen v Kolíně nad Rýnem v roce 1992. Od roku 2008 je nacházíme i v chodnících měst v České republice. K těmto městům se nově přidává i Velké Meziříčí. Slavnostní odhalení 12 kamenů zmizelých se uskuteční ve středu 18. května od 17 hodin na adrese Rozkoš 90, odkud vás organizátoři dovedou i na zbylá dvě místa.

Navštivte tradiční řemeslný trh (4:30 – 5:28)

Prodejní stánky s řemeslnými výrobky zaplní velkomeziříčské náměstí ve středu 11. května. V nabídce budou cukrovinky, drobné občerstvení, ovoce a zelenina i květiny.

V květnu se velkomeziříčští občané mohou těšit na první řemeslný trh letošního roku. Za účelem jeho konání se stánky rozmístí na části zadlážděné plochy náměstí a vjezd vozidel nebude po dobu konání trhu povolen, a to pouze s výjimkou zásobování.

Jelikož se 11. květen slaví jako Český den proti rakovině, proběhne v tento den zároveň 26. ročník tradiční veřejné „kytičkové" sbírky Ligy proti rakovině.

Řemeslné trhy o městské pouti nabídnou různorodý sortiment (5:29 – 5:56)

Tradiční městská pouť se blíží. V letošním roce bude probíhat v širším měřítku, o konkrétním programu vás již brzy budeme informovat.

Rada města na svém posledním jednání schválila navržený termín, skladbu sortimentu a umístění stánků při řemeslných prodejních trzích, které se uskuteční v čase pouti od 17. do 19. června 2022. Trh nabídne k zakoupení ovce a zeleninu, cukrovinky, živé dřeviny a květiny i řemeslné výrobky. Stánky naleznete po obvodu plochy s atrakcemi v areálu bývalého Svitu.

Kulturní dům v Mostištích se vylepšuje (5:57 – 6:56)

Kulturní dům Mostiště doznává oprav. Radní schválili finance ve výši 11 000 korun na výrobu a montáž plynoměrné skříně. Zároveň schválili finanční částku 30 000 korun v rámci víceprací na opravu fasády.

Ve Svitu se nainstalovala světla (6:57 – 7:38)

Odstavnou plochu ve Svitu konečně rozzářily solární lampy. Po velkých logistických obtížích dodavatele dorazila ve středu 4. května světla, která se nainstalovala na již připravené stožáry. Za nedodržení smluveného termínu přistoupí město k sankcím. Smluvní pokuta se pohybuje v řádech desetitisíců korun.

Lucie Málková

 

Nahoru