Starosta města informuje o aktuálním dění ve Velkém Meziříčí

26. 4. 2021

TK copyStarosta města Alexandros Kaminaras přináší informace obyvatelům o aktuálním dění ve městě.

Registrace do očkovacího místa ve Velkém Meziříčí je spuštěna (0:24 - 4:41)

Minulý týden jsme avizovali spuštění registrace k očkovaní ve Velkém Meziříčí od pondělí 19. dubna. Město učinilo včas všechny potřebné kroky, ale na úrovni Ministerstva zdravotnictví došlo při registraci našeho očkovacího místa k technické chybě, která celou věc zpozdila o jeden den. Za zpoždění, přestože jsme jej nezavinili, se omlouváme.

Registrovat se můžete od úterý 20. dubna skrze odkaz: https://registrace.mzcr.cz/. Při registraci v kroku č. 3 je v rozbalovacím menu u položky „Vybrané místo očkování" zapotřebí vybrat „Žďár nad Sázavou – FN Brno – Velké Meziříčí".

Stále platí, že při předpokládaném objemu 800 dodaných vakcín během měsíce května, proběhne očkovaní ve dvou dnech. Fakultní nemocnice Brno, která bude očkovací místo v Meziříčí provozovat, zvládne naočkovat minimálně 400 lidí za jeden den. První očkovací den plánuje v první půli měsíce května a druhý den v závěru měsíce. Vše je závislé na dodávce vakcín z Kraje Vysočina.

Ve středu 21. dubna radní schválili uzavření smlouvy o spolupráci města s organizací Jupiter club a FN Brno. Zároveň rada schválila změnu organizace dopravy před prostory Jupiter clubu pro dny, kdy bude očkování v centru probíhat. Dojde tak k zajištění dostatečného počtu parkovacích míst pro vozidla obsluhy centra a zároveň také pro přijíždějící klienty. Parkování pro tyto osoby bude bezpečné, pohodlné a bezplatné.

Město vyhlašuje průběžnou výzvu Grantového programu podpory kultury pro rok 2021 (4:42 - 5:17)

Zastupitelstvo města schválilo průběžnou výzvu k předkládání projektů v rámci Grantového programu podpory kultury pro letošní rok. Celková finanční podpora žadatelům činí 303 000 korun, přičemž maximální výše podpory pro jednotlivou žádost je 50 000 korun.
Podpora z grantového programu může tvořit maximálně 50 % uznatelných nákladů projektu. V případě nového projektu, který dosud z programu podporu nečerpal, a u něhož lze předpokládat jeho opakování v následujících letech, může podpora tvořit až 70 % uznatelných nákladů projektu, a to po maximální dobu dvou let.

O podporu se mohou ucházet fyzické a právnické osoby s výjimkou kulturních organizací založených nebo zřízených městem Velké Meziříčí a účinkujících v rámci festivalu Velkomeziříčské kulturní léto.

Žádosti ve formě vyplněného předepsaného formuláře včetně povinných příloh se podávají v tištěné a elektronické podobě buďto osobně na podatelnu Městského úřadu Velké Meziříčí nebo poštou na adresu: Městský úřad Velké Meziříčí, odbor školství a kultury, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí.

Bližší informace v této věci podá: Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury, Radnická 29/1, 594 13, Velké Meziříčí, tel. 566 781 030, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Umístění atrakcí a stánků na pouti ve Velkém Meziříčí 2021 (5:18 - 6:10)

Pokud epidemická situace v naší zemi dovolí, v termínu od 9. do 14. června se v našem městě uskuteční tradiční pouť. Zatímco doposud se akce konala na velkomeziříčském náměstí, letošní rok uvažujeme i o možnosti umístění atrakcí a stánků v prostorách areálu bývalého SVITu.

Rozhodli jsme se v této věci vyhlásit elektronickou anketu, a to na facebookovém profilu Velkomeziříčska. Pro občany, kteří by se chtěli také zapojit do hlasování a Facebook nemají, jsme zvolili příjem odpovědí formou e-mailu na adresu redakce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

ANKETNÍ OTÁZKA:

Kde byste uvítali umístění atrakcí a stánků na pouti ve Velkém Meziříčí v roce 2021?

1) na Náměstí
2) v bývalém areálu SVITu

Na naši anketu můžete odpovědět do pátku 30. dubna. Zajímá nás váš názor a budeme rádi, když se do naší ankety zapojíte.

Lucie Málková

 

Nahoru