Vedení města informuje obyvatele o aktuálním dění

9. 4. 2021

777 copyVedení města přináší informace o zavedení parkovacího systému na náměstí a v přilehlých ulicích.

Nový parkovací systém ve středu města se úspěšně zavedl

Nový parkovací systém se spustil krátce před velikonočními svátky, tedy ve čtvrtek 1. dubna. Po jeho spuštění nedošlo v souvislosti s jeho provozem k žádným významnějším komplikacím. Občané na změnu pružně reagovali a za asistence terénních pracovníků z odboru dopravy a strážníků městské policie začali tento systém plně užívat. Pracovníci městského úřadu včetně policejních příslušníků jsou pro vás na náměstí stále k dispozici, a to do příštího pátku 16. dubna.

Zamýšleným záměrem nového parkovacího systému bylo snížení počtu parkujících vozidel na náměstí a v přilehlých ulicích, v neposlední řadě také zatraktivnění centra města pro pěší. V současné chvíli lze parkovat pouze na vyhrazených parkovacích místech při středu náměstí a ve vymezených lokalitách. Nelze již parkovat po obvodu náměstí. Obvod náměstí lze využít pouze pro krátkodobé zastavení za účelem zásobování.

Počet vozidel se v centru Velkého Meziříčí viditelně zredukoval. Oproti tomu se zvýšil počet parkujících vozidel v areálu bývalého Svitu, kde byla v uplynulých týdnech upravena volná odstavná plocha. Občané, kteří nechtějí platit za parkování ve vymezené oblasti, mají možnost odstavit své vozidlo zdarma v blízkosti centra. V rámci této plochy vznikla také stezka pro pěší. Stezka má za úkol nejenom zabezpečit pohyb chodců v dané oblasti, ale pomůže nám také lépe si představit, jak by v budoucnosti v této oblasti mohla vypadat městská promenáda s odpočinkovými plochami. Neváhejte a běžte se na ni podívat.

Lucie Málková

Nahoru