Tisková konference vedení města s novináři 17. 12. 2020

17. 12. 2020

IMG 20201217_110838Ve čtvrtek 17. prosince 2020 proběhla v kanceláři starosty tisková konference vedení města s novináři.

Probíraná témata:

Představení nové tiskové mluvčí – Bc. Lucie Málkové (0:05 - 3:59)
Lucie Málková přichází z Městského kulturního střediska Třebíč, kde měla necelé čtyři roky na starosti programové zajištění a plánování výstav, komunikaci s umělci, zajišťování propagace a organizování kulturních akcí. Po vystudování Západomoravské vysoké školy, o.p.s. oboru veřejnosprávní studia pracovala jako referentka Nejvyššího správního soudu v Brně.

Schválení rozpočtu města na rok 2021 (4:00 - 6:24)
Rozpočet města je vyrovnaný a počítá s celkovými příjmy a výdaji ve výši 287 577 600 korun. Mezi nejzásadnější plánované investiční akce v příštím roce patří především oprava mostu v Třebíčské ulici, dokončení stavby opěrné zdi na Bezděkově, změna parkovacího systému, výstavba nového hřiště na Hliništích, dokončení rekonstrukce obřadní síně na Karlově, zpracování územní studie Svitu a rozšíření naučných stezek.

Oprava mostu v Třebíčské ulici (6:25 - 8:11)
Rekonstrukce mostu bohužel s sebou přinese značné dopravní komplikace. Zejména řidiči se v příštím roce musí připravit na čtyřměsíční uzavírku hlavního tahu z Třebíče do centra Velkého Meziříčí. Provést opravu mostní konstrukce v částečném omezení provozu však experti městu zásadně nedoporučili. Razantně by to prodloužilo dobu opravy a dvojnásobně navýšilo cenu.

Technický průzkum synagogy (8:12 - 11:49)
Město má k dispozici průzkum stavu objektu Nové synagogy zpracovaný Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně. Ten odhaduje náklady na revitalizaci a památkovou obnovu objektu na 30 milionů bez DPH. Vzhledem k charakteru budovy město plánuje synagogu v budoucnu využívat ke kulturně společenským účelům.

Návštěva hejtmana Vítězslava Schreka ve Velkém Meziříčí, plán vybudování okružních křižovatek ve městě, výstavba hasičské zbrojnice (11:50 - 17:30)
Změna v koncepci dopravy se týká dvou světelných a jedné klasické křižovatky, které se nachází u sochy sv. Josefa, u vjezdu na náměstí a u Billy. Zpracovatelé v posudku uvedli mezi přínosy plánovaného přebudování křižovatek na okružní: zklidnění dopravy v centrální části města, zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu, nižší provozní náklady a souvislé řešení celého tahu.

Michaela Hudková, tisková mluvčí

Nahoru