Vedení města informuje o aktuálním dění

4. 12. 2020

TK tit_4.12Starosta Alexandros Kaminaras a místostarosta František Smažil 4. prosince informují občany o aktuálním dění ve městě.

 

Rozpočet 2021 (0:05 - 1:55)

Rada města doporučila zastupitelům schválit vyrovnaný rozpočet na rok 2021 ve výši téměř 288 milionů korun. Rozpočet je navržen realisticky a je oproti minulým rokům umírněnější.

Mezi nejzásadnější investiční akce patří například oprava mostu v Třebíčské ulici, na kterou bude město žádat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dále je to dokončení opravy opěrné zdi na Bezděkově, pořízení nového parkovacího systému, výstavba volnočasové plochy a hřiště na Hliništích, dokončení rekonstrukce obřadní síně na Karlově, vypracování územní studie prostoru Svitu nebo rozšíření naučných stezek v Balinském a Nesměřském údolí.

Celoroční povolení předzahrádek (1:56 - 2:28)

Důvodem novelizace tržního řádu je zájem místních podnikatelů o celoroční umístění předzahrádek k restauračním zařízením. Nově tak mohou provozovny žádat město o povolení provozu i zimních zahrádek. Podmínkou jejich provozu je nenarušování veřejného pořádku a dodržování nočního klidu.

Schválení darů pro místní sdružení Apoštolské církve, společnost Ječmínek o.p.s, a Oblastní charitu Žďár nad Sázavou – 5 000 korun (2:29 - 3:24)

Radní schválili finanční příspěvek na nákup potravin a hygienických potřeb rodinám a občanům, kteří v posledních měsících bojují se složitou finanční situací. Tato pomoc potřebným poputuje prostřednictvím organizací zajišťujících ve správním obvodu Velkého Meziříčí terénní sociální práci. Na Velkomeziříčsku se konkrétně jedná o sbor Apoštolské církve Velké Meziříčí, organizaci Ječmínek, o.p.s. a Charitní záchrannou síť Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Zrušení výběru poplatku za průjezd náměstím v souvislosti se změnou parkovacího systému (3:25 - 4:10)

Poplatek za vjezd do centra Velkého Meziříčí je vázán městskou vyhláškou z roku 2010. Proto budou na posledním letošním jednání zastupitelé hlasovat o jejím zrušení ke konci roku. Po dobu přípravy nového systému město neplánuje již poplatek znovu začít vybírat. V souvislosti s nepříznivou epidemickou situací řidiči využívají bezplatného průjezdu od 13. října.

Michaela Hudková

Nahoru