Informace starosty Kaminarase a místostarosty Smažila o aktuálním dění

12. 6. 2020

156Informace o aktuálním dění ve Velkém Meziříčí přináší v pravidelném pátečním videu starosta města Alexandros Kaminaras a místostarosta František Smažil.

 

  • Grantový systém na podporu kultury

Rada města vyhlásila druhé průběžné kolo Grantového systému podpory kultury města Velké Meziříčí. Na základě doporučení komise kultury a cestovního ruchu a vzhledem k nutným úsporám v rozpočtu, bude město v tomto roce v rámci grantu přerozdělovat žadatelům 347 tisíc korun.
Zároveň rada města jmenovala novým předsedou kulturní komise Ing. Jana Bílka.

  • Ředitel příspěvkové organizace Sportoviště VM

Rada města na základě doporučení výběrové komise jmenovala novým ředitelem příspěvkové organizace Sportoviště VM Ing. Michala Hořínka.

  • Odstranění závady na vodovodu v lokalitě Fajtova kopce

V reakci na schůzku v zahrádkářské kolonii, která proběhla za přítomnosti vedení města, zaměstnanců oddělení investic městského úřadu, zástupce Vodárenské akciové společnosti a zahrádkářů, město nechalo na své náklady opravit závadu na vodovodu. Další otázky týkající se majetkoprávních vztahů vodovodu jsou předmětem nadcházejících jednání.

  • Veřejné projednání s občany

Ve čtvrtek 25. 6. od 15:00 se uskuteční v koncertním sále Jupiter clubu veřejné projednání o pravidlech spolupráce města, Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko a developerů. Setkání proběhne za přítomnosti Ing. Dagmar Zvěřinové, předsedkyně předsednictva svazu.

  • Setkání s řediteli základních a mateřských škol

Tento týden vedení města poděkovalo všech ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městem za zvládnutí a celkovou organizaci specifické formy výuky.

Michaela Hudková, tisková mluvčí

Nahoru