Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Žádné vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nejsou k dispozici.

16.2. Výhradní licence

Žádné vzory licenčních smluv upravující výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nejsou k dispozici.

Nahoru