Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možné podat na podatelně Městského úřadu Velké Meziříčí. K přijetí je kompetentní i každý odbor a oddělení Městského úřadu Velké Meziříčí.

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a stížnosti jsou centrálně evidovány v kanceláři tajemníka Městského úřadu Velké Meziříčí.  Žádosti lze  podat písemně, ústně  nebo elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny.

Dokumenty určené k vyvěšení na naši úřední desku lze na Městský úřad Velké Meziříčí podat pouze v digitální podobě s náležitostmi dle vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.

K podání některých žádostí je možné využít předem zpracovaných formulářů. Zobrazit formuláře.

Nahoru