Bankovní spojení

Případné platby lze poukázat na účet města vedený u Komerční banky, a.s. pod číslem: 19-1427751/0100

Nahoru