Zprávy z radnice

Velké Meziříčí bude mít nový parkovací systém ve středu města

25. 2. 2021

město hotovoZměna parkovacího systému na velkomeziříčském náměstí a v přilehlých ulicích je skutečností. O tom, že parkování v centru Velkého Meziříčí bude opět zpoplatněné, rozhodla rada města na svém posledním zasedání 24. února 2021. Jak již vedení města dopředu avizovalo, ke spuštění nového parkovacího systému dojde na přelomu března a dubna.

Číst více...

Město hledá redaktora

24. 2. 2021

writerMěsto Velké Meziříčí hledá vhodného uchazeče na pracovní pozici redaktor/redaktorka.

Číst více...

Bytový dům pro seniory se může začít stavět už letos

23. 2. 2021

1Zastupitelé podpořili záměr přestavby bývalého internátu Střední školy řemesel a služeb Velké Meziříčí na bytový dům pro seniory. Zároveň také schválili, aby město podalo žádost o dotaci vyhlášenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Dotace může dosáhnout maximální hodnoty bezmála 13 milionů korun z celkových předpokládaných nákladů ve výši 65 milionů korun. Zastupitelé na svém zasedání 23. února jednohlasně prosadili realizaci záměru a posunuli tak možnost výstavby bytového domu pro seniory. „Děkuji všem zastupitelům za podporu tak významného projektu. Jsem přesvědčen, že přestavba bývalého internátu na bytový dům pro seniory je jedno z významných rozhodnutí zastupitelstva města," uvedl místostarosta František Smažil.

Číst více...

Známe vítěze ankety Sportovec města Velké Meziříčí za rok 2019

19. 2. 2021

2Na vyhlášení výsledků ankety Sportovec města Velké Meziříčí za rok 2019 se můžete podívat ve videu pod textem. Jedinou možností, jak v posledním roce zveřejnit vítěze ankety s mnohaletou tradicí, bylo využít moderní technologie. K úspěšné přípravě videopřenosu se museli sejít talentovaný kameraman s nadaným moderátorem, mimochodem oba velkomeziříčští rodáci. Postupně se k nim přidávali významní hosté, kteří se podíleli na vyhlašování nejlepších sportovců města. Natáčení probíhalo na třech předem vytipovaných místech, z nichž každé mělo vazbu na město či sport.

Číst více...

Rada města rozhodla o dofinancování parkovacích automatů

17. 2. 2021

oříznuto 2Radní schválili finanční částku 500 000 korun na dofinancování pořízení parkovacích automatů v centru města. Poskytnuté prostředky poslouží na dodání a instalaci automatů a osazení dopravního značení.

Číst více...

Řeku má lemovat rekreační zóna. Návrhy vytvoří budoucí architekti

17. 2. 2021

P1270454Podél řeky Balinky vznikne nová odpočinková zóna. Vše odstartovala možnost nákupu pozemků v oblasti Palouky, kterou zastupitelé odsouhlasili na svém zasedání 15. prosince 2020. Právě při diskuzi se zastupiteli představil starosta města Alexandros Kaminaras možnosti využití zahrnující pumptrack, cyklostezku či stezku pro pěší. „Město zvané Meziříčí musí mít důstojné nábřeží. Právě na Paloukách je nivelita břehu pro tento účel ideální," říká Kaminaras.

Číst více...

Bytový dům pro seniory čeká na schválení zastupitelů

17. 2. 2021

DPSRada města doporučila zastupitelstvu schválit přestavbu bývalého internátu Střední školy řemesel a služeb Velké Meziříčí na bytový dům pro seniory. Budova je přístupná z ulice U Světlé. Rada dále doporučila podat žádost o dotaci vyhlášenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Z celkových předpokládaných nákladů ve výši 65 milionů korun by maximální dotace mohla dosáhnout 12,5 milionu korun.

Číst více...

Zastupitelstvo města plánuje pokračovat v jednáních o rekonstrukci náměstí

9. 2. 2021

namesti VM_2016_brezen_07Ve věci změny stávající podoby velkomeziříčského náměstí se schyluje k posunu. Vedení města chce konečně docílit jeho rekonstrukce.

Číst více...

Město se posouvá blíž k rekonstrukci zimního stadionu

9. 2. 2021

P1280301Na svém mimořádném zasedání 9. února schválili zastupitelé odkoupení restaurace u zimního stadionu za kupní cenu ve výši 6 500 000 korun. Zároveň zastupitelé schválili realizaci akce s názvem Rekonstrukce zimního stadionu, jejíž náklady jsou vyčíslené na 82 535 021 korun.

Číst více...

Sportovec města bude. Vyhlášení výsledků proběhne online

2. 2. 2021

IMG 8721Tradiční zveřejnění vítězů ankety Sportovec města Velké Meziříčí za rok 2019 proběhne neobvyklým způsobem. V pátek 19. února od 18 hodin mohou diváci sledovat video s vyhlášením výsledků ankety, která má v našem městě mnohaletou tradici. Více než dvě desítky let oceňuje město sportovce v několika kategoriích zahrnujících jednotlivce, družstva, trenéry i neaktivní sportovce. Video zveřejníme na webu, Facebooku i Youtube kanálu města Velké Meziříčí. Výhodou takového přenosu je možnost zpětného přehrávání záznamu.

Číst více...

Město inovovalo technické i programové vybavení pro kamerový systém. Nově rozezná i poznávací značky

27. 1. 2021

kamerový systémPro bezpečnostní a preventivní účely funguje ve městě kamerový systém, jeho technologické zázemí však po osmi letech bylo zastaralé. Město se rozhodlo v roce 2020 pro modernizaci technologického zázemí i softwarového vybavení. Zásadní je nový program, který dokáže rozpoznat státní poznávací značky. Pro jeho plnou funkčnost město ke kamerám doplnilo i potřebné infračervené přísvity pro noční vidění. Kamerový systém využívá město Velké Meziříčí, Policie České republiky i městští strážníci.

Číst více...

Český statistický úřad organizuje šetření v 11 384 domácnostech. Oslovit může i vás

22. 1. 2021

entrepreneur-4664726 1920V letošním roce osloví Český statistický úřad (ČSÚ) 11 384 domácností na území České republiky, u nichž provede výběrové šetření o životních podmínkách domácností. Výběrové šetření, které má za cíl získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby, vystupuje pod názvem Životní podmínky 2021 a uskuteční se ve 33 zemích Evropy. Neméně podstatným cílem je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel. Všechny domácnosti zvolil počítač na základě náhodného výběru. Šetření proběhne od 30. ledna do 13. června 2021.

Číst více...

Městský úřad musel omezit úřední hodiny, posílil však online komunikaci

14. 1. 2021

P1270823-uNa základě usnesení Vlády ČR jsme byli nuceni omezit rozsah úředních hodin, a to na dva dny v týdnu a maximálně pět hodin denně. Rozvrhli jsme povolenou otevírací dobu tak, abychom zajistili největší možnou časovou dostupnost. V neodkladných záležitostech mohou občané úřad navštívit v pondělí od 8 do 13 hodin a ve středu od 12 do 17 hodin.

Číst více...

Město zažádalo o dotaci na rekonstrukci zimního stadionu

11. 1. 2021

P1080531 cmykV závěru loňského roku před vánočními svátky podalo město Velké Meziříčí žádost o dotaci na rekonstrukci místního zimního stadionu. Plánované změny se vztahují na ledovou plochu, stávající šatny a přístavbu nových šaten, novou strojovnu a nástavbu nad šatnami pro zázemí. Město zažádalo o maximální částku ve výši 50 milionů korun. Rozhodnutí ve věci stavebního povolení je pravomocné. Navazující jednání týkající se odkupu prostor restaurace proběhnou až na základě vyhodnocení žádosti poskytovatelem dotace. Bližší informace přineseme po zasedání zastupitelstva města a posouzení ze strany Národní sportovní agentury.

Číst více...

Městský úřad hledá referenta registru vozidel

6. 1. 2021

E88A6D6F-4C76-489C-9A16-A08E0B366382Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlásil výběrové řízení na pozici pracovníka odboru dopravy – referenta registru vozidel (technika).

Číst více...

Nahoru