Krajští zastupitelé schválili laureáty nejvyššího ocenění Kraje Vysočina

21. 5. 2014

Makovsky VladimirKrajské zastupitelstvo schválilo desítku jmen osobností s úzkou vazbou na Kraj Vysočina, kteří se zasloužili o rozvoj a budování regionu, jeho dobré jméno a jejich osobní i profesní aktivity se zapsali do historických kronik.

Ocenění bude laureátům předáno na slavnostním večeru, který je naplánován na 23. října 2014. Na nejvyšší ocenění Kraje Vysočina – kamennou, skleněnou a dřevěnou medaili bylo nominováno celkem devatenáct osobností – 14 mužů a pět žen.

 

Mezi letošní držitele nejvyšších ocenění patří také Vladimír Makovský z Velkého Meziříčí, ochránce přírody, autor a spoluautor desítek knih o vlastivědě a genealogii. Jeho na ocenění navrhla velkomeziříčská Vlastivědná a genealogická společnost (VGS), a sice na podnět Arneho Němce (ČSOP Velké Meziříčí), uvedla pro náš týdeník předsedkyně VGS Helena Švecová. V. Makovský letos oslaví 90. narozeniny a badatelské činnosti se věnuje mnoho let. Dalšího laureáta, který sice není z velkomeziříčského regionu, ale někteří posluchači ho mohli slyšet na loňském vánoční koncert s varhaníkem Jaroslavem Tůmou v netínském kostele. Jde o mladého trumpetistu Viléma Hofbauera z Třeště, který se v Netíně představil po boku varhaníka Petra Sobotky.

„V letošním roce budou uděleny dvě kamenné medaile, tedy nejvyšší krajské ocenění za celoživotní práci pro region. Jména obou oceněných zatím, stejně jako i ostatní rozdělení medailí, neodtajníme. Rádi bychom dopřáli oceněným i veřejnosti chvilku překvapení," uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Kraj Vysočina uděluje nejvyšší ocenění od roku 2008.

Iva Horká

Letošní držitelé nejvyššího ocenění Kraje Vysočina 2014 (abecední řazení):

  • Naděžda Dobešová – sportovkyně, dlouholetá úspěšná reprezentantka v kuželkách (7× mistryně světa, 7× stříbrná, 3× bronzová), vyhlášena jako nejlepší kuželkářka dvacátého století
  • Mgr. Miloš Doležal – spisovatel, básník dokumentarista, publicista a redaktor Českého rozhlasu Praha
  • Vilém Hofbauer – mimořádný talent ve hře na trubku
  • Vladimír Makovský – ochránce přírody, autor a spoluautor desítek knih o vlastivědě a genealogii
  • Mons. Mgr. Michael Josef Pojezdný, O.Praem. – Opat Královské kanonie premonstrátů na Strahově v Praze, předseda Konference vyšších řeholních představených ČR, konventuální kaplan Suverénního řádu Maltézských rytířů
  • Ondřej Slavičínský – mimořádný talent v sólovém zpěvu
  • Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc. – vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog, akademik a dlouholetý předseda SK Nové Město na Moravě
  • Prof. PhDr. Jaroslav Svoboda – sklářský výtvarník hutně tvarovaného skla a odborník na osvětlovací tělesa
  • MUDr. Jaroslav Šilhan – lékař, zakladatel cévní chirurgie a implantace kardiostimulátorů v Jihlavě
  • Akad. mal. Vanda Truhlářová – malířka výlučně poeticky laděné krajiny Vysočiny

-krú-

Nahoru