Upozornění pro podnikatele – změna podmínek pro prodej lihovin

3. 2. 2014

Upozorňuji podnikatele, na změnu živnostenského zákona, která nabyla účinnosti již 17. 10. 2013 a týká se regulace prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a připomínám jejich povinnosti.

Novela má č. 309/2013 Sb. a vztahuje se na všechny podnikatele, kteří se zabývají prodejem kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin konečným spotřebitelům, tedy i na prodej lihovin v obchodě, v restauračních zařízeních, na prodej při různých akcích, jako jsou zábavy, plesy, apod.

Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti výše uvedeného zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny a to na základě živnosti volné „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona" nebo na základě „hostinské činnosti" může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců, tj. do 17. 4. 2014. Pokud podnikatel v této lhůtě požádá živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v jejich prodeji pokračovat až do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká. Žádost podaná v zákonné lhůtě nepodléhá správnímu poplatku.

Z uvedeného vyplývá, že po datu 17. 4. 2014, přesněji od 18. 4. 2014 včetně nelze prodávat kvasný líh, konzumní líh a lihoviny ve výše uvedených provozovnách nebo při výše uvedených příležitostech na žádné jiné živnostenské oprávnění, než na koncesi „prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin" a už vůbec ne bez této koncese.

Z našich statistik víme, kolik podnikatelů může prodávat lihoviny a dosud si požádat o koncesi přišlo velmi malé množství těchto potencionálních držitelů koncese a mnoho času již nezbývá. Doporučuji žádost podat co nejdříve a splnit zákonnou povinnost, od 18. 4. t. r. se zvýší kontroly a budou udělovat pokuty. Protože stát chce mít přehled o tom, kdo a kde se líh a lihoviny prodávají.

Věřím, že vyřešíte vše dle zákona a všichni pracovníci našeho obecního živnostenského úřadu jsou připraveni Vám být nápomocni telefonicky na linkách 566 781 040 – 45, 777 594 137, elektronicky nebo osobně v kancelářích a to v pondělí a středu od 8.00 – 17.00 hod., úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 - 13.00 hod.

Zdeňka Peterková, vedoucí obecního živnostenského úřadu

Nahoru