Tříkrálová sbírka probíhá i nadále

9. 1. 2014

RecicePřestože jsme nejvíce tříkrálových koledníků viděli v ulicích našich měst a obcí o víkendu 3. – 5. ledna, je možné skupinky tří králů potkávat i nadále, a to až do 14. ledna, kdy Tříkrálová sbírka končí.

První zprávy z terénu přináší velmi příznivé informace. Koledníci si chválili počasí i příjemný přístup většiny dárců. Velmi potěší i fotografie, které posílají koledníci a které jsou k nalezení na facebookových stránkách Oblastní charity Žďár nad Sázavou nebo webu www.zdar.charita.cz

Diecézní charita Brno také vyhlásila soutěž pro koledníky, kdy zájemci mohou zasílat přes žďárskou Charitu doplněné texty věty: „Přál bych si, aby Tříkrálová sbírka..."

Fantazie koledníků je bohatá. Pro představu snad jen tři symbolická přání, která ve Žďáře obdželi:

  •  ...pomohla všem, kdo potřebují, a přinesla radost koledníkům i dárcům (Josef Ř., Světnov)
  •  ...pokračovala dále a aby se našli další dobrovolníci a rozdávali všem radost (Žaneta P., Černá)
  •  ...pomohla lidem, kteří to skutečně potřebuji (Eliška Š., Řečice)

Vylosovaní koledníci budou odměněni drobnými cenami.

„Rádi bychom vzkázali všem lidem dobré vůle, kteří se nedočkali králů a čekali na jejich příchod, ať nejsou smutní. Královská pouť má vždy svůj začátek a konec a bohužel se zatím nepodaří navštívit všechny domácnosti. Těm, ke kterým králové nedorazili, přejeme na dálku hodně štěstí, zdraví a pohody v tomto roce," sděluje závěrem Veronika Dobrovolná, jedna z koordinátorek Tříkrálové sbírky.


                                                                                  Autorka tiskové zprávy: Mgr. Michaela Kuchtová

„Jak vznikla tradice? Co znamenají symboly K†M†B†? Jaký význam mají křížky mezi pismeny?"


V Bibli nalezneme krátkou zvěst o Třech králích v evangeliu svatého Matouše. Kapitola druhá pojednává o mudrcích z dálného východu, kteří vedeni hvězdou, došli přes Jeruzalém do Betléma, aby se poklonili právě narozenému Spasiteli Ježíši Kristu. V evangeliu se nehovoří, jak jsme zvyklí z vyprávění o králích, o jejich počtu, ale o mudrcích z východu, kteří přinesli zlato, kadidlo a myrhu. Předpokládá se, že se jednalo o astrology či hvězdopravce. Podle počtu darů se začalo odvozovat, že králové byli tři.

Během staletí lidé z události vytvořili legendu o Třech králích: Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Již od dávných dob během svátků Třech králů koledníci oděni v bílých převlecích a s korunkami ozdobenými zlatými kříži obcházeli stavení. Oslava příchodu Ježíše v lidových zvycích byla pojímána různým způsobem, ale z různých zdrojů se dá nalézt několik shodných prvků. Koledníci vykuřovali kadidlem místnosti proti nečistým silám, kropili svěcenou vodou obydlí, zpívali koledy o Třech králích.Zároveň všem přáli do nového roku a zapisovali daný rok společně se symboly K†M†B† nad dveře domu. Po koledě pak děti dostaly za odměnu od hospodáře sladkosti, jídlo či peníze.

Traduje se, že symboly označují počáteční písmena jmen "Třech králů". Ale není tomu tak! Jsou zkratkou latinského "Christus mansionem benedicat": "Kristus žehnej tomuto domu." Tři křížky pak symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce (Bůh), Syna (Ježíš Kristus) a Ducha Svatého.

Od roku 2000 Charita Česká republika dala tradičnímu pojetí oslavy Tří králů další rozměry, a to v podobě Tříkrálové sbírky. V období svátku se snaží při jejím organizování získat finanční prostředky na zajištění vlastní činnosti a mezinárodní pomoci, podpořit tříkrálovou tradici a dobrovolnictví a formovat veřejné mínění ve prospěch solidarity s těmi nejpotřebnějšími. A tak koledníci mohou nejen šířit dávnou tradici, získat drobnou dobrotu, ale i vykoledovat dar určený pro podporu projektů Charity Česká republika.


Blazkov

Nahoru