Občané naší obce sběrem a recyklací elektrospotřebičů výrazně pomáhají chránit životní prostředí

4. 6. 2013

asekol logo

V loňském roce bylo občany recyklováno 316 televizí, 772 monitorů a 7698 kg drobného elektrozařízení jako jsou mobily, notebooky nebo tiskárny.

V našem městě je již několik let možné ekologicky třídit elektroodpad. Jeho sběr a následnou recyklaci zajišťuje společnost ASEKOL, která nám dále poskytuje přesné informace o tom, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky zodpovědnému třídění ušetřili a pomohli tak životnímu prostředí. Dále z těchto údajů můžeme spočítat, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Tzv. LCA analýza vycházela z dat o sesbíraném množství televizí, monitorů a drobného elektrozařízení.

Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné výrazně přispět k řešení problémů se zásobami přírodních zdrojů, jako je například voda nebo ropa. Už zpětný odběr a recyklace 100 mobilních telefonů uspoří elektrickou energii za více než 2 200 korun nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 km automobilem. Získávání druhotných surovin recyklací je navíc pro životní prostředí mnohem šetrnější, než těžba primárních surovin přímo ze Země.

Z Certifikátů Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili 316 televizí, 772 monitorů a 7698 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 351,57 MWh elektřiny, 16 455,92 litrů ropy, 1565,08 m3 vody a 14,31 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 78,49 tun CO2ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 309,17 tun.


Celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu impozantní. Díky sběru a recyklaci elektra se společnosti ASEKOL jen v loňském roce v České republice podařilo ušetřit více než 9 milionů litrů ropy, které mají v současnosti hodnotu přes 123 milionů korun, nebo skoro 198 tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba celé České republiky za více než jeden den. Ušetřená ropa by pro změnu vystačila na 3 225 cest kolem rovníku automobilem s běžnou spotřebou. A na tom všem máte zásluhu i vy, kteří si dáte tu práci a zodpovědně třídíte odpad, čímž velkou měrou pomáháte chránit naše životní prostředí. Děkujeme.

MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP

pdfCertifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2012

Nahoru