Wellmez jede dál

3. 6. 2013

wellmez

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Wellmez, spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, otevřený pro uživatele a zájemce od dubna 2011 jede dál! Služba byla od svého vzniku financována až do konce března 2013 prostřednictvím Individuálního projektu. Od dubna 2013 se na financování spolupodílí Ministerstvo práce a sociálních věcí, Kraj Vysočina a také město Velké Meziříčí.

Cílovou skupinou zařízení tvoří děti a mládež od 12 do 20 let. Služba je co nejvíce přizpůsobena potřebám uživatelů či zájemců, a to například svojí provozní dobou, bezplatností a také tím, že je anonymní. To znamená, že pracovníci vyžadují od zájemce jen takové informace, které jsou nutné ke kvalitnímu a odbornému poskytování sociální služby. Zařízení poskytuje ambulantní a terénní službu. Ambulantní služba se skládá ze samotného nízkoprahového klubu a individuální práce. Ta slouží k řešení konkrétní zakázky, která má často dlouhodobější charakter a pracovník má v této době dostatek času se věnovat jen konkrétnímu uživateli. „Druhou službou je terénní sociální práce, kde vyhledáváme cílovou skupinu zařízení v jejím přirozeném prostředí (parky, ulice, lavičky). V poslední době je v našem zařízení hojně využíváno doučování našich uživatelů, které je zdarma. Doučování samozřejmě není jediným důvodem, proč navštívit naše zařízení," sdělil vedoucí Wellmezu Jiří Dvořák, DiS.

„Naše služba je samozřejmě zaměřena především na řešení nepříznivé životní situace naší cílové skupiny, ale snažíme se také těmto situacím předcházet prostřednictvím preventivních a informačních akcí. Každý měsíc pořádáme sociální programy, které většinou vycházejí ze žádostí a potřeb cílové skupiny. Velký ohlas měl program, který byl zaměřený na Partnerské vztahy a také na Kyberšikanu s návrhem možností, jak se bránit," doplnila Jiřího Dvořáka koordinátorka klubových aktivit Zdeňka Střechová, DiS.

A na co se může velkomeziříčská mládež těšit v blízké době? Během příštího měsíce se realizuje beseda týkající závodu rallye Paříž – Dakar, která bude určena pro uživatele Wellmezu. Konkrétní datum mohou případní zájemci najít již brzy na internetových stránkách www.wellmez.cz a na našem klubovém Facebooku. Beseda proběhne díky navazující se spolupráci mezi Wellmezem a panem Ivem Kaštanem, devítinásobným účastníkem samotné Rallye Paříž – Dakar. Tato akce není samozřejmě jedinou aktivitou měsíce června. Uživatelé se mohou 6. 6. těšit na tématický klub týkající se nebezpečí o prázdninách a také 12. 6 na oblíbené tvoření z Fima, které rozvíjí jejich grafomotorické schopnosti .

Tým pracovníků Wellmez

Nahoru