Noc kostelů vybídla k rozjímání i naslouchání

29. 5. 2013

Velkomeziříčská Noc kostelů, která se koná pod záštitou starosty Radovana Necida,

proběhla minulý pátek od šestnácté do půlnoční hodiny.

 I letos začala mší svatou, modlitbou za tuto akci a pozdravem starosty města a velkomeziříčské děkana. Ten také mši celebroval. Poté již přišel čas na písničky místních spolků, Bachovy melodie varhanice či komentovanou prohlídku kostela s odborným výkladem historičky zdejšího muzea. Jedna komentovaná prohlídka nesla název Za uměním sedmi století, druhá zase Kdyby kostel mohl vyprávět. Nechybělo ani čtení ze Starého zákona, večerní modlitba za město, varhanní hudba na rozloučenou a poetická vyhlídka z věže kostela, kam byl vstup volný. Kdo se obětoval vystoupat až na věž, odměnou mu byla poetická prohlídka nočního města s nadhledem.

 

„Noc kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a naslouchání zajímavých témat,“ vyzývalo avízo na pozvánce. Nešlo jenom o naslouchání zajímavých témat, ale především by mělo jít o rozjímání a naslouchání vlastnímu nitru.

Iva Horká

Fotogalerie

Nahoru