„Dvacetiny Charity slavíme skromně, za to po celý rok...“

29. 1. 2013

Jana ZelenaIng. Jana Zelená, žena, která již jedenáct let stojí v čele žďárské Charity.

Je známá nejen pro své obrovské nadšení pro charitní služby, ale také pro smysl zasadit se o potřebné a důležité věci. Každým rokem se i přes svůj nabitý program účastní organizace Tříkrálové sbírky. Nejen o sbírce jsme si s Janou Zelenou povídali.

Paní ředitelko, náš dnešní rozhovor bude tak trochu o číslech. Tříkrálová sbírka letošního roku je uzavřena. Výtěžek kasiček Oblastní charity Žďár nad Sázavou činí úctyhodných 2 375 332 Kč. Jaké byly Vaše první pocity, když jste se o výsledku dozvěděla?

Moje první pocity byly nádherné! Výsledek Tříkrálové sbírky beru jako malý zázrak. Výtěžek 2 375 332 Kč je naprosto úžasná částka a s takovou se dá udělat už mnoho dobrého pro lidi, kteří potřebují pomoci. Proto moc děkuji všem, kteří se do Tříkrálové sbírky 2013 zapojili jakýmkoliv způsobem.

Víte, kolik kasiček a koledníků bylo při letošní sbírkové akci v terénu?

Co se týká počtu koledníků, tak se na letošní již třináctou tříkrálovou pouť vydalo téměř 1 600 osob a podařilo se naplnit 386 kasiček.

Mluvíme stále o kolednících, kteří pracují pro Charitu jako dobrovolníci. Zapojují se v rámci sbírky i pracovníci?

Převážná část tříkrálových koledníků jsou opravdu naši dobrovolníci. Spolupráce s nimi si moc vážím. Letos mě například velmi oslovily skupinky teeanegerů, kteří vyšli s veselou jako tři králové do ulic, aby věnovali svůj čas dobré věci. Uvědomila jsem si, že to snad s tou naší mládeží nebude tak hrozné, jak se říká, a že je ještě spousta správných mladých lidí. To mě moc potěšilo.

Ale abych se vrátila k otázce: Do tříkrálové sbírky se samozřejmě zapojuje i celá řada pracovníků Oblastní charity Žďár nad Sázavou. V čele stojí koordinátorka Michaela Mahlová, které v době tříkrálové vypomáhají další pracovníci, např. s počítáním výtěžku, předáním financí na bankovní účet, vedením statistiky, psaním tiskových zpráv o průběhu sbírky apod. A co mě moc těší, řada našich pracovníků již tradičně vychází jako tříkráloví koledníci šířit radostnou zvěst a získat finanční dary na podporu našich služeb. A to vše jako dobrovolníci, tedy nad rámec svých pracovních povinností.

Tříkrálové sbírce věnujete velikou pozornost. Již během roku plánujete doprovodné akce, vytváříte propagační materiály, šijete kostýmy. Proč je pro vás tak důležitá?

Tříkrálová sbírka je důležitá z mnoha důvodů. Jednak se dle mého názoru díky ní významně formuje mínění veřejnosti v oblasti pomoci lidem, kteří jsou nějakým způsobem handicapovaní, na okraji společnosti a potřebují pomoc druhých. Dále je veřejnost seznámena díky sbírce s naší organizací a se službami, které poskytuje. Takže má veliký význam informační. Lidé pak v případě těžkostí vědí, kam se obrátit. Tříkrálová sbírka samozřejmě přináší nemalý finanční příspěvek pro naši organizaci. Díky ní můžeme podpořit rozvoj služeb, které jsou potřebné nebo vznik služeb, které v regionu chybí. Výtěžek je v době finanční krize možné použít i na podporu služeb, které nezískaly dostatek financí v rámci dotací MPSV, kraje a měst. Tříkrálová sbírka tak může být i záchranou pro existenci některých služeb. A v neposlední řadě by měla být tříkrálová sbírka připomenutím radostné

zvěsti o narození Ježíše Krista. Vím, že tříkráloví koledníci dokáží svým zpěvem potěšit řadu lidí, kteří na ně pravidelně čekají.

Pro toto všechno je pro nás Tříkrálová sbírka důležitá a opravdu se na ni snažíme dobře připravit.

A nyní zpět k číslům. V loňském roce jste slavila své desetiny ve vedení Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Žďárská Charita slaví letos dvacáté výročí vzniku. Jaké máte z těchto čísel dojmy?

Jsou to všechno pěkné kulatiny. Je až neuvěřitelné, jak ten čas letí! Mé desetiny ve vedení žďárské Charity jsou letos tak trochu pasé, za chvíli to bude už jedenáct let. Takže se budu věnovat těm společným dvacetinám.

Dvacetiny ..., v podstatě kus života mladého člověka. Dokážete popsat, čím vším si tato vlastně již dospělá dívka - Charita, musela projít?

Samozřejmě nebylo to vždy lehké. Zřizování a zakládání jednotlivých zařízení stálo spoustu práce a energie a mnohdy i trpělivosti. Trvalo nějakou dobu než si nás potřební našli, poznali naše služby, začali nám důvěřovat.

Za dvacet let působení se ale Oblastní charita Žďár nad Sázavou stala významnou a uznávanou organizací, poskytující sociální, zdravotní, prorodinné a humanitární služby a také služby prevence rizikového chování. V současné době máme čtrnáct profesionálních zařízení, ve kterých poskytujeme služby široké klientele, od lidí s chronickým onemocněním, přes zdravotně postižené, lidem s mentálním a kombinovaným postižením, lidem s duševním onemocněním, seniorům, lidem v terminálním stádiu nemoci, umírajícím, sociálně slabým rodinám a také problémovým dětem a mládeži. Za tuto dobu naši pracovníci poskytli služby tisícům uživatelů a pacientů.

Takže je to vlastně tak, jak to v životě chodí. Těch dvacet let je směsicí šťastných a radostných chvil, ale samozřejmě se objevily i těžkosti a problémy. Naštěstí toho dobrého bylo vždy víc.

Plánujete nějaké akce, kterými byste s veřejností rádi oslavili své kulatiny?

Chtěli bychom jednotlivých akcí využít k větší propagaci služeb, aby se o nás opravdu dozvěděli všichni, kteří naše služby potřebují nebo někdy potřebovat mohou. Veřejnost tak bude zvána na akce, které bude Oblastní charita Žďár nad Sázavou v průběhu roku pořádat. Jednou z těch větších akcí je divadelní představení ochotnického spolku, které plánujeme na podzim. Dále bude vydána i broužurka, která představí všechny významné události v dějinách Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Oslavy začaly vlastně už v lednu v rámci Tříkrálového koncertu v Novém Městě na Moravě. Takže slavíme - sice skromně, ale za to po celý rok.

DSC 1506


Děkuji za rozhovor.


Lenka Šustrová


28.1.2013


__________________________________________


Slavíme dvacetiny! Slavte s námi...

Nahoru