Zastupitelstvo je až 30. ledna

23. 1. 2013

noviny kopieVzhledem k tomu, že došlo k náhlému posunu termínu mimořádného jednání městského zastupitelstva Velké Meziříčí z 23. ledna na 30. ledna, měnila se i pozvánka na zmíněné zasedání v týdeníku Velkomeziříčsko.

Jelikož byla změna prováděna až po uzávěrce, nepromítla se do celého nákladu v důsledku již rozjetého tiskařského procesu, a tudíž v některých novinách zůstala stará verze a v dalších vyšla nová verze s novým datem. Což se bohužel zjistilo až ve středu ráno, kdy noviny byly již v distribuci.

Pochopitelně se čtenářům omlouváme, a to i za brněnskou tiskárnu, a děkujeme za pochopení.

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka týdeníku Velkomeziříčsko

Nahoru