Tříkrálové dary jsou již sečteny

23. 1. 2013

DSCN1429 (1)Kašparové, melicharové a baltazarové dokončili pro letošek svou třináctou pouť.

S rekordním počtem 411 vydaných kasiček vykoledovali překvapivě vyšší částku než v roce 2012. Ta byla díky spolupráci jednotlivých městských i obecních úřadů sečtena a předána na účet Tříkrálové sbírky.

Celkový výtěžek, který zhruba 1 600 koledníků vykoledovalo na území, kde Oblastní charita Žďár nad Sázavou působí, je 2 375 332, 00 korun.

Tři králové tedy v našich ulicích a městech vykoledovali o 83 282 Kč více než v roce minulém. Rekord v letošním roce nese stejně jako loni kasička pana Pavla V., která ukrývala 20 015 Kč.

Oproti minulým ročníkům došlo k několika příjemným změnám. Do sbírky se zapojily nové obce (např. Bohdalec, Hamry, Daňkovice), navýšil se počet tříkrálových skupinek a sbírku žďárského okresu podpořila svou patronací akademická malířka Klára Trnková.

Koordinátorka Tříkrálové sbírky a dobrovolnického centra Kambala, které tuto sbírkovou akci již osmým rokem zaštiťuje, Mgr. Michaela Mahlová, je nárůstem výtěžku mile překvapena. „Vzhledem k velké nemocnosti v některých oblastech a ne zcela příznivému počasí jsem se obávala, že králové nebudou moci vykonat svoji pouť v takovém rozsahu jako minulý rok. A proto bych ráda za Oblastní charitu Žďár nad Sázavou poděkovala králům za jejich vůli a koledování, sedmdesáti tříkrálovým asistentům za organizování sbírky ve své lokalitě, kněžím za duchovní podporu, účinkujícím z Tříkrálového koncertu v Novém Městě na Moravě a charitnímu týmu za skvělou spolupráci," sděluje Michaela Mahlová. A dodává: „Myslím, že bez těchto lidí by se tradice s tak hlubokými kořeny a hezkou myšlenkou neudržela, a to by byla velká škoda. Je mi ctí, že jsem koordinátorkou sbírky v tomto okrese, protože náš kraj je krásný, lidé srdeční, soudržní a štědří."


Upřímnou radost z výtěžku netají ani Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou: „Díky vám všem! Moc děkuji ochotným koledníkům, kteří svým koledováním nejenom získali finanční dary na podporu dobré věci, ale zároveň šířili tříkrálovou tradici a svým zpěvem připomínali radostnou zvěst o narození Ježíše. Samozřejmě mé velké díky patří také všem dárcům za jejich štědré dary. A bez čeho by Tříkrálová sbírka jistě nebyla tak úspěšná? Jistě bez skvělé koordinace. Proto moc děkuji naší koordinátorce Míši Mahlové za perfektní zvládnutí letošní sbírky. Díky také všem jejím asistentům. Jsem ráda, že Tříkrálová sbírka mnohým přináší radost. A to je moc dobře! Ještě jednou veliké díky všem!"


V roce 2013 využije Oblastní charita výtěžek sbírky především na podporu: rozšíření Osobní asistence do dalších míst našeho okresu, terénní služby zabývající se pomocí sociálně slabým rodinám s dětmi, humanitární a mezinárodní pomoci, provozu a rozvoje jednotlivých zařízení.


Lenka Šustrová


Kontakt na koordinátorku Tříkrálové sbírky: Mgr. Michaela Mahlová, mob.: 777 755 444

Porovnání výtěžku Tříkrálové sbírky v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

681 089,20 Kč

1 045 512,00 Kč

1 220 247,70 Kč

1 500 002,00 Kč

1 578 645,00 Kč

1 737 188,00 Kč

1 728 185,00 Kč

1 939 564,00 Kč

2 032 826,00 Kč

2 167 854,00 Kč

2 292 050,00 Kč

2 375 332,00 Kč

 DSC 0348RSCN0731

Nahoru