Tříkrálové dary byly bohatší, než loni

17. 1. 2013

trikralova sbirkaVýtěžek letošní tříkrálové sbírky je pro naše město velice příznivý.

Vybralo se celkem 169 456 korun, což je o 35 tisíc korun více, než vloni.

Tříkrálová sbírka již od svého počátku pomáhá projektům Charity třemi základními způsoby. První z nich je pomoc zavádění nových sociálních služeb. Na území žďárského okresu tomu tak v minulých letech bylo například u projektů osobní asistence a domácí hospicové péče.

Neméně důležitou úlohu plní v případě záchrany projektů, které se dostaly během roku do finančních potíží v důsledku snížení dostupných zdrojů. A do třetice sbírka pomáhá rozvíjet stávající naše i mezinárodní projekty a podporovat humanitární pomoc. V loňském roce kupříkladu putoval příspěvek ze sbírky na nákup speciálního auto pro svoz uživatelů pro denní stacionář Nesa ve Velkém Meziříčí.

„Letos se bohužel předpokládá velmi nepříznivá situace s financováním některých i dlouholetých služeb. Velice rádi bychom tedy část tříkrálových darů zachovali jako rezervní fond a v případě potřeby je využili na podporu služeb ve finanční krizi," sdělila Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Text a foto: Iva Horká

Nahoru
Caught at shutdown