Ve Wellmezu se před Vánoci bodovalo

2. 1. 2013

DSC00561Wellmez – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež působí ve Velkém Meziříčí od dubna roku 2011.

Zmíněná nízkoprahovost znamená, že služba je přístupná všem mladistvým, zajišťuje jim mlčenlivost, individuální přístup a respekt. Wellmez provozuje jak nízkoprahový klub, tak terénní službu, kdy pracovníci navštěvují frekventovaná místa, kde se schází mládež.

„Smyslem naší služby je vést mladé lidi k lepšímu a odpovědnějšímu způsobu života, pomáhat jim řešit jejich obtížné životní situace, předávat informace týkající se prevence rizikového chování a vytvářet prostředí, kde se uživatelé dokáží svěřit s problémy jejich každodenního života," vysvětluje Zdeňka Střechová, DiS., sociální pracovnice pověřená vedením služby.

„Ve školním roce pomáháme dětem a mládeži s doučováním školních předmětů a realizujeme v klubu preventivní programy. Na začátku druhé poloviny roku 2012 jsme přemýšleli, jakým způsobem tyto programy oživit, aby zaujaly a uživatelé sami měli chuť se zúčastnit," pokračuje Zdeňka Střechová.

Společně s uživateli objevili hru s názvem: Cesta labyrintem města. Hra je zaměřená na děti a mládež od 10 let. Jejím cílem je nasbírat co nejvíce bodů, které se získávají pomocí odpovědí na otázky, týkající se rizikového chování, šikany, alkoholu, poruch příjmu potravy, extremismu a dalších témat. „Hru s našimi uživateli hrajeme od září pravidelně dvakrát do měsíce. Na našich uživatelích je vidět, že je hra baví a získané informace jsou schopni použít v další komunikaci a samozřejmě také při řešení svých potíží," doplňuje Střechová. Uživatelé se během hry aktivně zapojují, doptávají se na různé pojmy, a díky tomu vzniká během hraní přirozená diskuze na různá témata.

V předvánoční období rozšířili pracovníci pro uživatele nabídku volnočasových aktivit zaměřených nejenom na prevenci rizikového chování. „Do programu jsme zahrnuli školení první pomoci, úklid kolem klubu Wellmez, výrobu šperků apod.," zakončuje Zdeňka Střechová.


Autor tiskové zprávy: Jiří Dvořák, DiS.

Nahoru