Tříkrálová sbírka má kořeny v hluboké historii lidstva

27. 12. 2012

MMOblastní charita Žďár nad Sázavou stojí na prahu Tříkrálové sbírky roku 2013.

Již posedmé se hlavní koordinace v bývalém okrese Žďár nad Sázavou ujala Mgr. Michaela Mahlová. V letošním roce připravila žďárská Charita příjemnou novinku. Tou je patronace místních tříkrálových koledníčků akademické malířky Kláry Trnkové, dcery Jiřího Trnky a autorky knihy „My tři králové jdeme k Vám." S koordinátorkou Michaelou jsme si povídali o tříkrálové tradici. Fakta, která nám sdělila, vychází především z uvedeného díla Kláry Trnkové.

Michaelo, dokázala byste popsat, kde nalezneme první zprávu o Třech králích?

V Bibli nalezneme krátkou zvěst o Třech králích v evangeliu svatého Matouše. Kapitola druhá pojednává o mudrcích z dálného východu, kteří vedeni hvězdou, došli přes Jeruzalém do Betléma, aby se poklonili právě narozenému Spasiteli Ježíši Kristu. V evangeliu se nehovoří, jak jsme zvyklí z vyprávění o králích, o jejich počtu, ale o mudrcích z východu, kteří přinesli zlato, kadidlo a myrhu. Předpokládá se, že se jednalo o astrology či hvězdopravce. Podle počtu darů se začalo odvozovat, že králové byli tři.

Jakým způsobem vznikala tradice Tří králů? Co všechno vlastně o těchto mužích víme?

Označení králové se objevuje až v 6. století. Jména Kašpar, Melichar a Baltazar jsou s nimi spojována až v lidových vyprávěních o století později. Nejstarší král Kašpar z Persie podle legendy přináší darem Ježíšovi zlato. Zlato bylo kovem symbolizujícím moc a bohatství. Prostřední indický král Melichar v rukou drží symbol modlitby - kadidlo (vonná směs pryskyřic zejména z kmene kadidlovníku), které sloužilo k vykuřování obydlí. Používá se často při různých náboženských obřadech i při meditacích. Poslední v řadě přichází král Etiopie Baltazar s černou tváří, který nese myrhu. Myrha je černohnědá pryskyřice. Byla používána jako vonná a balzámovací mast a byla uchovávána v kadidle. Pro své léčivé účinky byla dražší než zlato. V současné době nalezneme v různých parfémech, zubních pastách, pleťových vodách a jiných moderních kosmetických přípravcích.

Tříkrálové koledování by se neobešlo ani bez patřičných oděvů. Existují nějaké zprávy o tom, jaké zvyky a obleky se v tradici objevují?

Již od dávných dob během svátků Tří králů koledníci oděni v bílých převlecích a s korunkami ozdobenými zlatými kříži obcházeli stavení. Oslava příchodu Ježíše v lidových zvycích byla pojímána různým způsobem, ale z různých zdrojů se dá nalézt několik shodných prvků. Koledníci vykuřovali kadidlem místnosti proti nečistým silám, kropili svěcenou vodou obydlí, zpívali koledy o Třech králích. Zároveň všem přáli do nového roku a zapisovali daný rok společně se symboly K†M†B† nad dveře domu. Po koledě pak děti dostaly za odměnu od hospodáře sladkosti, jídlo či peníze.

Traduje se, že symboly označují počáteční písmena jmen "Tří králů". Ale není tomu tak. Jsou zkratkou latinského "Christus mansionem benedicat": "Kristus žehnej tomuto domu." Tři křížky pak symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce (Bůh), Syna (Ježíš Kristus) a Ducha Svatého.

Jakým způsobem je událost příchodu Tří králů ke Spasiteli zobrazována?

V knize „My tři králové jdeme k vám" můžeme spatřit mnoho krásných děl od známých i neznámých autorů, zachycující klanění králů, kteří přinášejí dary Kristu. Tyto scény symbolizují přijetí Krista za Krále všech lidí. V téže knize nalezneme krátké, přesto zajímavé texty, které čtenáři nabízí pochopení celé události z křesťanského, historického i uměleckého pohledu.

Výtvarná díla již od středověku zachycují různými způsoby scénu klanění Tří králů. Zkuste trochu konkrétněji popsat nezasvěcenému čtenáři jejich nejčastější zobrazení na těchto cenných dílech.

Zajímavé je povšimnout si shodných kompozic a detailního zachycení Svaté rodiny a jejího nejbližšího okolí. Malíři vyobrazují v pozadí hlavních postav různé druhy zvířat (velbloudy, voly, ovečky, kozy) v různých prostředí od chléva přes skály a antické zříceniny. Na obrazech též můžeme vidět rozličně oděné krále. Způsob odění souvisí i s tím, jak se z mudrců postupem času stávali za pomoci lidové tvorby králové. Na prvních kresbách jsou mudrcové oděni do prostých oděvů, které se později mění v honosná královská roucha a koruny. Působivým dojmem zaujme mozaika z baziliky Sant Apollinare Nuovo v italské Ravenně (r. 520). Zde jsou zachyceni jednoduše odění mudrcové, nesoucí dary s pozadím zářící hvězdy a cizokrajné krajiny. Na mozaice je též možné spatřit pojmenování mudrců Gaspar + Melichior + Balthassar + (dnes již známých jako Kašpar, Melichar, Baltazar). Na obrazech můžeme často vidět i jednoho ze Tří králů, většinou toho nejstaršího, jak klečí a vzdává hold narozenému Ježíšovi. Zajímavé je též zpodobňování králů ve třech fázích života jako mladíky, muže a starce - symbol minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

Tříkrálové tradici a sbírce se věnujete již sedmým rokem jako hlavní koordinátorka pro oblast okresu Žďár nad Sázavou. Dokázala byste vysvětlit, proč je důležité poznat Tříkrálovou sbírku takto do hloubky?

Tříkrálová sbírka má kořeny v hluboké historii lidstva a bylo by škoda neproniknout do její dávné minulosti a nepředat tyto informace lidem, kteří touží po poznání tradice v širším kontextu. Lidstvo vychází z minulosti, žije přítomností a ovlivňuje budoucnost tak jako Charita. Charita Česká republika dala od roku 2000 tradičnímu pojetí oslavy Tří králů další rozměry, a to v podobě Tříkrálové sbírky. V období svátku se snaží při jejím organizování získat finanční prostředky na zajištění vlastní činnosti a mezinárodní pomoci, podpořit tříkrálovou tradici a dobrovolnictví a formovat veřejné mínění ve prospěch solidarity s těmi nejpotřebnějšími. A tak koledníci mohou nejen šířit dávnou tradici, získat drobnou dobrotu, ale i vykoledovat dar určený pro podporu projektů Charity Česká republika.

Děkuji za rozhovor.

Lenka Šustrová

 

22.12.2012

Nahoru
Caught at shutdown