Univerzita třetího věku Vysoké školy polytechnické Jihlava ve spolupráci s Krajem Vysočina úspěšně pokračuje ve Velkém Meziříčí druhým ročníkem

11. 6. 2012

P1040472

Senioři navštěvující přednášky v rámci Univerzity třetího věku v Domově pro seniory Velké Meziříčí již vědí, že jejich studium bude mít pokračování.

Unikátní projekt vzdělávání seniorů z řad veřejnosti, ale především z řad uživatelů domovů pro seniory a osob se zdravotním postižením bude navazovat druhou řadou na obdobné téma.


V akademickém roce 2011/2012 připravili pracovníci Vysoké školy polytechnické Jihlava a odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina studijní program „Zdravý životní styl I.“ Vzhledem k tomu, že studenti byli s výukou spokojeni a o dané studium byl velký zájem, rozhodli se organizátoři připravit pro seniory navazující studijní program. Obsahově bude navazovat na předchozí cyklus, ve kterém se studenti budou i nadále seznamovat s principy zdravého životního stylu v seniorském věku. Tento kurz bude určen nejen pro stávajících cca 70 studentů, ale bude otevřen i dalším novým zájemcům z oblasti Velkého Meziříčí a okolí. Studijním dnem zůstává i nadále čtvrtek a zájemci získají bližší informace a přihlášky ke studiu na webových stránkách Vysoké školy polytechnické Jihlava, Kraje Vysočina i Domova pro seniory Velké Meziříčí. Termín pro odevzdání přihlášek je 16. 7. 2012 na adrese uvedené na přihlášce.


Zájemcům o studium můžeme nabídnout studijní témata: Divy naší planety, Život po životě, Rizika domácího násilí pro seniory, Automasáže, Dvanáctero příčin odlišnosti názorů a stanovisek, Potřeby člověka se zaměřením na spánek a bolest, Alternativní léčba, Civilizační choroby a dlouhá řada dalších neméně zajímavých témat, která přednesou osvědčení lektoři, s bohatými zkušenostmi a vědomostmi v dané oblasti. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.


paměť a životospráva 016U3V cvičení 001

Nahoru