Občanská poradna ve Velkém Meziříčí

23. 3. 2012

obcanska-poradnaObčanská poradna Žďár nad Sázavou se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Dolní 165/1, poskytuje odborné sociální poradenství občanům v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí.

Rady a informace jsou občanům poskytovány v oblasti práva pracovního, rodinného, občanského, oblasti sociální, finanční a dluhové problematiky, exekučního řízení, pojištění, náhrady škody, bydlení, ochrany spotřebitele, občanského soudního řízení, a dalších. Poradenství je bezplatné, nestranné a diskrétní. Občané mohou své problémové situace konzultovat s poradkyní anonymně, tedy nemusí udávat jakékoliv osobní údaje -jméno, bydliště, aj.

Při konzultaci v poradně klient objasní svou problémovou situaci a společně s poradkyní si ujasní, čeho chce klient dosáhnout. Poradkyně seznámí klienta s příslušnou právní úpravou, s jeho právy a povinnostmi, a společně hledají způsoby řešení problému klienta a jejich dopad. Klient se sám rozhoduje o výběru z nabídnutých řešení. Poradkyně vždy respektuje názor a rozhodnutí klienta.

Občanská poradna Žďár nad Sázavou je občanské sdružení, nestátní nezisková organizace, je sociální službou podle zákona o sociálních službách. Občanská poradna není advokátní kancelář, nepodává žaloby soudu, nezastupuje klienty před soudem.

Za podpory města Velké Meziříčí poradenské dny ve Velkém Meziříčí jsou ve středu v sudých týdnech od 11.30 do 15.00 hodin v budově Městského úřadu Velké Meziříčí v zasedací místnosti ve 2. patře. V uvedené době se mohou občané dovolat na telefonní číslo 721 137 458.

Podrobnější informace o službách Občanské poradny Žďár nad Sázavou jsou zveřejněny na webových stránkách www.opzdar.cz.

JUDr. Dagmar Čížková, vedoucí a poradkyně Občanské poradny Žďár nad Sázavou.

Nahoru